Back to round index.

Round 17 Score Initials    
 Hall, Jeremy (35)
5–10 −527 (1st:8, 2nd:8)
   

Round 17 Table 1 Score Initials   Score Initials   Spread
1stEdley, Joe (09)
12–3 +918 (1st:8, 2nd:8)
   2ndCohen, Laurie (18)
10–5 +518 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 2 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLi, Jason (12)
10–5 −112 (1st:8, 2nd:8)
   2ndSujjayakorn, Panupol (13)
11–4 +990 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 3 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWright, Trey (16)
10–5 +467 (1st:7, 2nd:9)
   2ndSwift, Orry (07)
11–4 +428 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 4 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTunnicliffe, Matthew (05)
10–5 +545 (1st:8, 2nd:8)
   2ndKrafchick, Joey (06)
11–4 +846 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 5 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBrockmeier, Doug (23)
9–6 +634 (1st:8, 2nd:8)
   2ndPiro, Sal (40)
9–6 +104 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 6 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLerman, Jerry (11)
9–6 +589 (1st:8, 2nd:8)
   2ndBarrett, Patricia (43)
9–6 +136 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 7 Score Initials   Score Initials   Spread
1stCree, Chris (28)
11–4 +628 (1st:8, 2nd:8)
   2ndReinke, Thomas (27)
10–5 +959 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 8 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAnderson, Will (03)
10–5 +730 (1st:7, 2nd:8)
   2ndDay, Jesse (08)
11–4 +402 (1st:8, 2nd:7)
    
Round 17 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stStern, Rafi (10)
9–6 +605 (1st:8, 2nd:8)
   2ndPhiphatboonserm, Manop (46)
9–6 +87 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWhitley, David (47)
7–8 +548 (1st:8, 2nd:8)
   2ndDel Solar, Cesar (19)
8–7 +128 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stReinke, Charles (25)
9–6 +573 (1st:8, 2nd:8)
   2ndCanik, Matt (17)
9–6 +25 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKoehler, Kolton (20)
9–6 +438 (1st:8, 2nd:8)
   2ndDay, Darrell (38)
9–6 +233 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMojica, Avery (33)
8–7 +643 (1st:8, 2nd:8)
   2ndBerahovich, Leesa (26)
9–6 +340 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBurlant, Jim (32)
8–7 −130 (1st:8, 2nd:8)
   2ndWeinstein, Ian (02)
8–7 +453 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSherman, Joel (15)
8–7 −207 (1st:7, 2nd:9)
   2ndBrown, Ross (54)
8–7 +146 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFukawa-Connelly, Kate (31)
8–7 +488 (1st:8, 2nd:8)
   2ndBassett-Bouchard, Conrad (04)
8–7 −205 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPloysangngam, Amnuay (63)
7–8 −489 (1st:8, 2nd:8)
   2ndKeller, Jason (36)
7–8 +312 (1st:8, 2nd:8)
    
Round 17 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stRau, Terry Kang (62)
8–7 −20 (1st:8, 2nd:8)
   2ndPeltier, Nigel (30)
8–7 −467 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPearl, David (39)
7–8 +255 (1st:8, 2nd:8)
   2ndAppel, Scott (14)
7–8 −228 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTallman, Chris (41)
7–8 −146 (1st:7, 2nd:8)
   2ndMeyer, Nick (22)
7–8 +169 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBush, Steve (37)
8–7 −220 (1st:8, 2nd:8)
   2ndSokol, Joshua (24)
8–7 +320 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stVesdapunt, Norases (44)
7–8 −671 (1st:8, 2nd:8)
   2ndGabriel, Marty (21)
7–8 −276 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShreve, Jon (34)
7–8 −99 (1st:7, 2nd:8)
   2ndSjoholm, Alec (48)
7–8 +169 (1st:9, 2nd:7)
    

Round 17 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFiszbein, Jeff (51)
7–8 −189 (1st:8, 2nd:8)
   2ndErland, Paul (50)
6½–8½ −31 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stElkins, Joel (52)
7–8 −651 (1st:7, 2nd:8)
   2ndHeidler, Greg (53)
7–8 −252 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKamen, Maddy (29)
6–9 +386 (1st:7, 2nd:8)
   2ndKasney, Ken (42)
6–9 −415 (1st:8, 2nd:8)
    
Round 17 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSchultz, Wallace (49)
6–9 −682 (1st:7, 2nd:8)
   2ndBond, Tom (64)
6–9 −185 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMatsumoto, Kenji (01)
6–9 −410 (1st:7, 2nd:8)
   2ndPopper, Richard (45)
6–9 −278 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stD Ambrosio, Bruce (60)
6–9 −369 (1st:8, 2nd:8)
   2ndAsberry, Tasha (58)
6–9 −670 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stHattaway, Reid (56)
6–9 −151 (1st:7, 2nd:9)
   2ndLevin, Robin (57)
6–9 −690 (1st:8, 2nd:7)
    

Round 17 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMiller, Mark (65)
5–10 −725 (1st:7, 2nd:8)
   2ndEarly, Michael (55)
5–10 +170 (1st:8, 2nd:7)
    

Round 17 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTillekeratne, Siri (68)
5–10 −536 (1st:7, 2nd:8)
   2ndMilkent, Marlene (59)
5–10 −459 (1st:8, 2nd:8)
    

Round 17 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMcManus, Scott (71)
5–10 −375 (1st:7, 2nd:8)
   2ndNewhouse, Judy (70)
5½–9½ −549 (1st:8, 2nd:7)
    

Round 17 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAli, Asif (67)
4–11 −1135 (1st:8, 2nd:7)
   2ndCornelison, Betty (66)
4–11 −1119 (1st:8, 2nd:7)
    

Round 17 Table 22 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKahn, Robert (61)
5–10 −522 (1st:7, 2nd:9)
   2ndKait, Alan (72)
5–10 −442 (1st:8, 2nd:7)
    

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.