Back to round index.

Round 5 Score Initials    
 Early, Michael (55)
0–4 −498 (1st:2, 2nd:2)
   

Round 5 Table 1 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKrafchick, Joey (06)
4–0 +289 (1st:2, 2nd:2)
   2ndSherman, Joel (15)
4–0 +400 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 2 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWright, Trey (16)
4–0 +347 (1st:2, 2nd:2)
   2ndWeinstein, Ian (02)
4–0 +343 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 3 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBassett-Bouchard, Conrad (04)
4–0 +164 (1st:2, 2nd:2)
   2ndDay, Jesse (08)
4–0 +198 (1st:2, 2nd:1)
    

Round 5 Table 4 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSwift, Orry (07)
4–0 +171 (1st:2, 2nd:2)
   2ndPiro, Sal (40)
4–0 +159 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 5 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTunnicliffe, Matthew (05)
3–1 +468 (1st:2, 2nd:2)
   2ndAnderson, Will (03)
3–1 +324 (1st:2, 2nd:1)
    

Round 5 Table 6 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLi, Jason (12)
3–1 +263 (1st:2, 2nd:2)
   2ndKeller, Jason (36)
3–1 +305 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 7 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMojica, Avery (33)
3–1 +259 (1st:1, 2nd:3)
   2ndRau, Terry Kang (62)
3–1 +82 (1st:3, 2nd:1)
    

Round 5 Table 8 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKahn, Robert (61)
3–1 +80 (1st:2, 2nd:2)
   2ndReinke, Thomas (27)
3–1 +198 (1st:2, 2nd:2)
    
Round 5 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAsberry, Tasha (58)
3–1 +41 (1st:2, 2nd:2)
   2ndMilkent, Marlene (59)
3–1 +148 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMeyer, Nick (22)
3–1 +147 (1st:2, 2nd:2)
   2ndDay, Darrell (38)
3–1 +11 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stVesdapunt, Norases (44)
3–1 +2 (1st:2, 2nd:2)
   2ndCohen, Laurie (18)
3–1 +125 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBond, Tom (64)
2–2 +29 (1st:2, 2nd:2)
   2ndStern, Rafi (10)
2–2 +306 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSokol, Joshua (24)
2–2 +191 (1st:2, 2nd:2)
   2ndWhitley, David (47)
2–2 +21 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPloysangngam, Amnuay (63)
2–2 −76 (1st:2, 2nd:2)
   2ndHattaway, Reid (56)
2–2 +158 (1st:3, 2nd:1)
    

Round 5 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stElkins, Joel (52)
2–2 +157 (1st:1, 2nd:2)
   2ndMatsumoto, Kenji (01)
2–2 −17 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPearl, David (39)
2–2 +64 (1st:2, 2nd:2)
   2ndCree, Chris (28)
2–2 +139 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBarrett, Patricia (43)
2–2 +132 (1st:2, 2nd:2)
   2ndFiszbein, Jeff (51)
2–2 +51 (1st:2, 2nd:2)
    
Round 5 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stEdley, Joe (09)
2–2 +130 (1st:2, 2nd:2)
   2ndHall, Jeremy (35)
2–2 −31 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPopper, Richard (45)
2–2 +7 (1st:2, 2nd:2)
   2ndLerman, Jerry (11)
2–2 +100 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFukawa-Connelly, Kate (31)
2–2 +20 (1st:2, 2nd:2)
   2ndBerahovich, Leesa (26)
2–2 +95 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stGabriel, Marty (21)
2–2 +75 (1st:2, 2nd:2)
   2ndSujjayakorn, Panupol (13)
2–2 −41 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBrown, Ross (54)
2–2 −36 (1st:2, 2nd:2)
   2ndSjoholm, Alec (48)
2–2 +67 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSchultz, Wallace (49)
2–2 −254 (1st:1, 2nd:2)
   2ndReinke, Charles (25)
2–2 +35 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKoehler, Kolton (20)
2–2 +2 (1st:1, 2nd:3)
   2ndPhiphatboonserm, Manop (46)
2–2 −95 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPeltier, Nigel (30)
2–2 −112 (1st:2, 2nd:2)
   2ndHeidler, Greg (53)
2–2 −57 (1st:3, 2nd:1)
    

Round 5 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKait, Alan (72)
1–3 −46 (1st:2, 2nd:2)
   2ndLevin, Robin (57)
1–3 −277 (1st:3, 2nd:1)
    
Round 5 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAppel, Scott (14)
1–3 −289 (1st:1, 2nd:3)
   2ndBurlant, Jim (32)
1–3 −97 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAli, Asif (67)
1–3 −367 (1st:1, 2nd:2)
   2ndErland, Paul (50)
1–3 −119 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stCanik, Matt (17)
1–3 −152 (1st:1, 2nd:3)
   2ndMcManus, Scott (71)
1–3 −334 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBrockmeier, Doug (23)
1–3 −187 (1st:2, 2nd:2)
   2ndMiller, Mark (65)
1–3 −323 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stCornelison, Betty (66)
1–3 −436 (1st:2, 2nd:2)
   2ndDel Solar, Cesar (19)
1–3 −199 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBush, Steve (37)
1–3 −270 (1st:2, 2nd:2)
   2ndKasney, Ken (42)
1–3 −280 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKamen, Maddy (29)
0–4 −98 (1st:2, 2nd:2)
   2ndTillekeratne, Siri (68)
0–4 −228 (1st:3, 2nd:1)
    

Round 5 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShreve, Jon (34)
0–4 −186 (1st:2, 2nd:2)
   2ndD Ambrosio, Bruce (60)
0–4 −317 (1st:2, 2nd:2)
    

Round 5 Table 22 Score Initials   Score Initials   Spread
1stNewhouse, Judy (70)
0–4 −289 (1st:2, 2nd:2)
   2ndTallman, Chris (41)
0–4 −392 (1st:2, 2nd:2)
    

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.