Previous (Index) Next

[photo]

Lou Cornelis (Stoney Creek ON), Division One, Round 20